Recursos a les entitats

Equipaments/Recursos

En aquest apartat trobareu informació sobre recursos (assessorament, ajuts, subvencions,…) que l’Ajuntament de Vilafranca posa a l’abast de les seves entitats, amb la voluntat de facilitar la tasca al teixit associatiu i ajudar a la seva consolidació.

També trobareu informació dels equipaments que les entitats tenen a la seva disposició per a desenvolupar les seves activitats.

– L’Escorxador, espai per a l’activitat cultural i associativa és un equipament del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
– Teatre Municipal Cal Bolet.

Tipus de recurs